Zápisy do prvních tříd a školní zralost

Zápis do základní školy je velkým mezníkem v životě dětí. Týká se každého dítěte, které v daném roce do 31. srpna dovrší 6 let. Předškolák musí splňovat celou řadu požadavků, aby zvládl veškeré nároky, které na něj budou kladeny. Jedná se o tzv. školní zralost - vyspělost fyzickou, psychickou a sociální. V případě, že jich nedosahuje dostatečně, může dojít k odkladu školní docházky.
Jak poznáte, že je vaše dítě připraveno stát se prvňáčkem? Připravili jsme pro vás stručný přehled důležitých bodů.
 • 1. Fyzická vyspělost

  • Tělesný vývoj

  Obecně se dá říct, že je vše v pořádku, pokud se dítě se vyvíjí běžným tempem, jeho vzrůst i váha jsou adekvátní věku a zdravotní stav je celkově dobrý. V záležitostech tělesného vývoje je ale nutné postupovat individuálně, na základě znalosti dítěte.


  Motorika
  • Hrubá motorika
  Jedná se o schopnost ovládat vlastní tělo a udržet rovnováhu. Dítě je schopno koordinovaně chodit, běhat a skákat, prolézat nebo přelézat překážky, chodit po špičkách, couvat apod.
   
  • Jemná motorika
  Dítě ovládá jemné pohyby ruky, drží správně tužku, zvládá uchopit drobné předměty a umístit je na požadované místo. Příkladem může být navlékání korálků, uvázání mašličky na tkaničce nebo nakreslení jednoduchého obrázku. Správný úchop pastelky (grafomotorika) je předpokladem pro nácvik psaní ve škole. Důležité je také uvědomit si lateralitu dítěte, tedy jestli je levák nebo pravák. V dnešní době se už ví, že není vhodné leváky přeučovat. Je třeba jen pohlídat sklon psaní a s tím související úkony.
 • 2. Psychická zralost

  Odborně jde o vyspělost paměti, pozornosti, řeči, zrakového a sluchového vnímání a myšlení, především o přechod od názorného k logickému myšlení (schopnost abstrakce, zevšeobecnění).

  Dítě zvládá většinu následujících aktivit na dostatečné úrovni:
  1. udrží pozornost u jednoho úkolu
  2. je schopno zaznamenat pokyny k práci, zapamatovat si je a pracovat samostatně na splnění zadání
  3. má určitou představu o okolním světě, a tak již může vyvozovat souvislosti (jde o znalosti o rodině, přírodě, druzích dopravy, práce apod., které už má zažité a využívá je automaticky)
  4. umí se přesně vyjadřovat, disponuje bohatou slovní zásobou, vyslovuje správně jednotlivé hlásky
  5. ví, jak se jmenuje, kolik je mu let a kde bydlí
  6. má základní matematické představy (číselná řada do deseti), označí počet věcí, rozezná jejich pořadí a zná základní geometrické tvary
  7. všímá si detailů a chápe, že tvoří dohromady celek
  8. rozlišuje barvy, tvary, velikosti, umí je třídit a porovnávat, všimne si rozdílů
  9. má pojem o čase a orientuje se v prostoru (vlevo-vpravo, nahoře-dole, vpředu-vzadu)
  10. vnímá zvuky kolem sebe a dokáže je přiřadit k věci nebo činnosti
  11. zvládá vytleskat rytmus, pozná hlásky na začátku nebo konci slova
 • 3. Sociální zralost

  Prvňáček se nástupem do první třídy stává samostatnější jednotkou. Musí tedy už být schopný se o sebe postarat v základních úkonech jako je oblékání, úklid, stravování. Patří sem i kultivované společenské chování. Předškolák by už měl zvládnout odloučit se na čas od rodiny a spolupracovat s ostatními ve skupině, ale i samostatně. Má zájem o společnou práci, respektuje autority a dokáže přijmout a zpracovat pokyny jiné osoby.
 • 4. Emocionální zralost

  Dítě ovládá své pocity a dokáže je případně potlačit, například v případě neúspěchu. Umí vhodným způsobem reagovat na události kolem sebe, požádat o něco nebo se slovně bránit. .
 • 5. Pracovní zralost

  Předškolní dítě by mělo mít zájem o plnění různých úkolů. Je schopno pracovat na nich a dokončit je, i když nemusí být úplně zajímavé. Přijímá tedy o zodpovědnost, chápe význam povinnosti.
 • Splňuje váš předškolák uvedené požadavky?

  Pokud má v něčem ještě drobné rezervy, není to důvod k panice. Vývoj dětí v předškolním věku je překotný. V řádech týdnů nebo pár měsíců může dojít ke změně situace a co dítěti ještě úplně nešlo, může být najednou jak mávnutím kouzelného proutku bez problémů. Zápisu do školy není třeba se bát. Je sice povinnou záležitostí, především by se ale měl stát slavnostním okamžikem. Školy dnes často připravují zápis jako ucelený program, při kterém si děti hrají a vlastně ani často netuší, že je vyučující pečlivě pozoruje. Pokud vám nakonec bude doporučen odklad školní docházky, je dobré ho respektovat. Učitelé prvňáčků mají dlouholeté zkušenosti a vědí, že uspěchání startu se nevyplácí. Pozorováním dítěte a konzultacemi s učitelkou v mateřské škole, případně po návštěvě pedagogicko-psychologické poradny, se na podobnou situaci můžete připravit a dítě pak není stresované neúspěchem. Využít můžete také edukativních kroužků, ve kterých se dítě připravuje na zápis, organizuje je řada mateřských nebo základních škol. K dispozici jsou i pracovní sešity s úkoly pro předškoláky a různé didaktické pomůcky, kterými se můžete na první třídu naladit. Především je však třeba se dětem průběžně věnovat a rozvíjet je každý den. Z toho pak automaticky vyplyne pozitivní vztah ke vzdělávání, který je pro nástup do školy, ale i pro běžný život nesmírně důležitý.

Zpět na výpis článků
Jak správně vybrat školní tašku? Přečtěte si našeho průvodce.

Licencované produkty

Aktuálně

24.08.

Ars Una - nová kolekce studentských batohů 2021

Maďarská značka, která zaujme originální grafikou, praktickými střihy, kvalitou provedení a příjemnou cenou.

22.08.

Bagmaster 2021 - nové studentské batohy pro 2. stupeň a střední školy

Tradiční česká značka s 3-letou zárukou nabízí praktické modely, kvalitu i rozumnou cenu pro studenty.

19.08.

Školní batohy Boll pro 1. stupeň v nové kolekci 2021

Česká značka Boll pro sportovní nadšence a rodiče žádající střídmost, víceúčelové užití a správnou ergonomii

17.08.

Hama aktovky pro prvňáčky a školní batohy Coocazoo v nové kolekci 2021

Značky Hama, Step by Step a Coocazoo jsou synonymem kvality na poli školních batohů a aktovek již dlouhá léta.

MenuX

InformaceX